Montage av prefabricerade byggnadselement

Tegeco AB startades redan 1958 och har sedan dess haft ett antal olika verksamhetsgrenar. Bl.a. var Tegeco först med att tillverka och hyra ut partytält i Sverige, men på senare år har verksamheten gått över helt till att montera prefabricerade byggnadselement.

Till största delen består montagen av att montera utfackningsväggar och trähus, men inget montage är oss främmande så länge det handlar om prefabricerade byggnadselement.